Tình Bạn

Cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè

Làm bạn với người thẳng, người chân thật, người giỏi thì có ích. Làm bạn với người gian, người nịnh, người kém thì có hại.